ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Շիրակի մարզի Քեթիի միջն դպրոցի կառավարման խորհուրդի կազմը

 

Xorurdi kazm

2019թ.  1  ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Hashvetvutyn 2019 1 eramsyak

2018թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Hashvetvutyn 2018 tarekan

 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 2017-2021թթ

ZARGACMANnor cragir QETI 17-21

2018թ.  3   ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Qetii hashvetvutynner 2018 3 eramsyak

2018թ.  2   ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Hashvetvutyn 2018 2 eramsyak .dramakan hosqer 2 Hashvetvutyn 2018 2 eramsyak dramakan hosqer 1

Hashvetvutyn 2018 2 eramsyak .dramakan hosqer 2

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի 01 հունվարի 2018թ.31.դեկտեմբերի  2018թ. ժամանակահատվածի համար

Naxahashiv ekamutneri u caxseri 01.01-31.12 2018

 

Հաշվետվություն

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի կատարման մասին

Hashvetvutyn ekamut caxsi naxahashiv

 

Հաշվետվություն

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին

Hashvetvutyn fin gorc shexumner

 

Հաշվետվություն

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության դրամական միջոցների հոսքերի մասին

 

Hashvetvutyn dramakan hosqeri veraberyal

2018թ.  2  ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Scan Hashvetvutyn 2amsyak 2018

2018թ.  1  ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Hashvetvutynner 1 eramsyak 20180001

2017թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

2017թ.  4  ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

 

2018թ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

 

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐ  1

 

ՇԵՂՈՒՄՆԵՐ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Քեթիի միջնակարգ դպրոցի  2017-18ուս տարվա 3 եռամսյակի նախադպրոցական ծրագրով մատուցված կրթական ծառայությունների նպատակով հատկացված սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ

 

 

 

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Քեթիի միջնակարգ դպրոցի  2017-18ուս տարվա 3 եռամսյակի հանրակրթական ծրագրով մատուցված կրթական ծառայությունների նպատակով հատկացված սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ

 

Քեթիի միջնակարգ դպրոցի  2017-18ուս տարվա տարեկան բյուջեի պլանավորման և բյուջեի տարեկան ծախսերի հաշվետություն

 

4-dzev Qetii byjei hashvetvutyn

2017-18 ուս տարվա բյուջեի ծախսերի հաշվետվություն

 

Հաշվետվություններ

 

 

 

ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

hastiqacucak 2018 (1)

 

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ

 

 

 

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 1ԵՌԱՄՍՅԱԿ

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ 1ԵՌԱՄՍՅԱԿ

 

 

 

 

1 ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 2ԵՌԱՄՍՅԱԿ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱԿՐԹԱԿԱՆ 2ԵՌԱՄՍՅԱԿ

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 2ԵՌԱՄՍՅԱԿ